Provincie Limburg

Financiële hulp nodig bij je studies?

Bekijk of je in aanmerking komt voor een Limburgse Studielening.

Meer info

Het Steunpunt Onderwijs brengt OKAN-netwerken samen

Benieuwd naar wat deze netwerken concreet inhouden?

Lees meer
/

Kansen

Binnen het thema ‘Kansen’ trachten we via verschillende netwerken een zinvolle bijdrage te leveren om te werken aan de randvoorwaarden om tot ‘leren’ te komen.

Maatschappelijke kwetsbaarheid is immers een gegeven dat ook deel uitmaakt van onze onderwijscontext, en die de onderwijsloopbaan mee bepaalt.

Onderzoek wijst uit dat kinderen uit kansarme gezinnen al van in de kleuterklas een achterstand vertonen tegenover de meer kansrijke kinderen. In de verdere schoolloopbaan zien we dat ze meer schoolse vertraging oplopen, en meer risico lopen om het secundair onderwijs zonder diploma te verlaten. Ook in het hoger onderwijs zijn kansarme jongeren sterk ondervertegenwoordigd.