Provincie Limburg

10.000e aanmelding op de website van Ontdek Techniektalent!

Ontdek Techniektalent verwelkomt 10.000e leerkracht die zich aanmeldt op de website! Met het project Ontdek Techniektalent zet de provincie in op het versterken van leerkrachten in het basisonderwijs, meer bepaald rond STEM in het kleuter- en basisonderwijs.

www.ontdektechniektalent.be
/

STEM

We introduceren, stimuleren en implementeren STEM in het Limburgse onderwijsveld. Dit gebeurt door het aanbieden van vorming en ondersteuning, van didactisch materiaal, lesmateriaal en leerlijnen, in samenwerking met de pedagogische begeleiding.
We werken samen aan een goed onderbouwde visie om STEM op lange termijn ook in een loopbaanperspectief te plaatsen.