Provincie Limburg

Motivatie, motor voor de toekomst!

In het onderwijs staan we dagelijks voor de uitdaging om jongeren te motiveren. Dit kan op verschillende manieren. Via het project 'Motivatie' worden scholen en leerkrachten ondersteund in hoe ze dit op een duurzame manier kunnen doen. Niet enkel door straffen en belonen maar door jongeren echt goesting te geven in leren!

Benieuwd naar het project?

Op zoek naar concrete onderwijsdata op niveau van elke Limburgse gemeente?

Limburg.Incijfers.be

JOW - Jongeren Op de Werkvloer

JOW is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die die jongeren omringen op de werkvloer en vanuit de opleidingsinstellingen. Wist je dat er jaarlijks in Limburg meer dan 15000 jongeren via een vorm van werkplekleren in aanraking komen met het bedrijfsleven?

Lees meer erover!

Uniform

Uniform, een initiatief dat de brug tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt slaat, als het gaat om het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren… voor jongeren in het secundair onderwijs en aanverwant onderwijs.

Meer weten?

Skills4You

Een project dat zich inzet voor het verkleinen van de digitale kloof tussen kansrijk en kansarm!

Lees er alles over

Limburgse Studieleningen

Benieuwd of je in aanmerking komt? Ontdek hier alle voorwaarden.

Meer info

LimboTaal

... een initiatief voor taalontwikkeling en -stimulering bij kinderen vanaf de opstap naar de basisschool tot het eerste secundair onderwijs met samenwerking tussen onderwijs, gezin, vrije tijd en buitenschoolse kinderopvang.

Meer weten?
/

Steunpunt Onderwijs

Het Steunpunt Onderwijs (oftewel “Flankerend Onderwijs”) is een dienst van provincie Limburg die het Limburgse onderwijsveld ondersteunt en inspireert. Hiernaast verbinden we onderwijsprofessionals en hun partners.

Ons hoofddoel?

We timmeren mee aan de ontplooiingskansen van alle Limburgse jongeren, met extra aandacht voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een diploma (kwalificatie) behalen.

Hoe doen we dit concreet?

We versterken, ondersteunen en inspireren leerkrachten en scholen. Ook slaan we via netwerken de brug tussen actoren in de brede leer- en leefomgeving.
Het Steunpunt Onderwijs is actief rond volgende thema’s: Kansen, leerloopbanen, wisselwerking tussen onderwijs- en arbeidsveld, taal en digitalisering. In ons educatief centrum vind je tevens een bron aan leermiddelen en –materialen. Bovendien kan je voor concrete onderwijsdata op niveau van elke Limburgse gemeente, terecht op provincies.incijfers.be.

Agenda

Social Wall