Provincie Limburg

Zoekresultaten voor "#kansenbevordering"

7 resultaten gevonden.

#kansenbevordering: Verbindend ervaringsmoment

Kansarmoede en een moeilijke schoolloopbaan zijn vaak aan elkaar gelinkt. Tijdens dit "Verbindend Ervaringsmoment" vertrekken we vanuit de belevingswereld van kansarmoede. We zullen ons richten op het thema van de alledaagse realiteit van armoede en hoe kansen binnen onderwijs het verschil kunnen maken.

Het belooft een dag te worden met interessante sprekers en inspirerende casustafels. Kom je ook?

https://www.steunpuntonderwijs.be/event/kansenbevordering-verbindend-ervaringsmoment/

Doeners kiezen ook

Het project Motivatie -Motor voor de toekomst focust op de Zelfdeterminatietheorie en stelt dat leerlingen autonoom gemotiveerd kunnen worden door in te zetten op de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie op school en in de klas. 'Motivatie' is een van de projecten van het Steunpunt Onderwijs. Meer info op https://www.motivatiemotorvoordetoekomst.be/. De beurs Verruim Je Horizon vindt elk jaar plaats en is een organisatie van het Steunpunt Onderwijs. Je leest er alles over op https://www.verruimjehorizon.be/. Uniform is een initiatief van het Steunpunt Onderwijs dat de brug tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt slaat, als het gaat om het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren… voor jongeren in het secundair onderwijs en aanverwant onderwijs. Het streefdoel? Afstemmen van de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer! Je leest er alles over op https://www.uni-form.be/.

https://www.steunpuntonderwijs.be/leerloopbanen/doenerskiezenook/
Leerloopbanen

Het project Motivatie -Motor voor de toekomst focust op de Zelfdeterminatietheorie en stelt dat leerlingen autonoom gemotiveerd kunnen worden door in te zetten op de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie op school en in de klas. 'Motivatie' is een van de projecten van het Steunpunt Onderwijs. Meer info op https://www.motivatiemotorvoordetoekomst.be/. De beurs Verruim Je Horizon vindt elk jaar plaats en is een organisatie van het Steunpunt Onderwijs. Je leest er alles over op https://www.verruimjehorizon.be/. Uniform is een initiatief van het Steunpunt Onderwijs dat de brug tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt slaat, als het gaat om het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren… voor jongeren in het secundair onderwijs en aanverwant onderwijs. Het streefdoel? Afstemmen van de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer! Je leest er alles over op https://www.uni-form.be/.

https://www.steunpuntonderwijs.be/leerloopbanen/


© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg