Provincie Limburg

OKAN-Netwerken

De pijlers van de OKAN-Netwerken, die ondersteund en samengebracht worden door het Steunpunt Onderwijs, zijn:

  • ERVARINGSDELING
    Door uitwisseling van ervaringen kunnen we elkaar inspireren en zo elkaars werking positief beïnvloeden.
  • INSPELEN OP NODEN
    Behoeftes die leven in de OKAN-werking benoemen zodat op zoek kan gegaan worden naar de juiste expertise en ondersteuning.
  • VERWACHTINGEN BENOEMEN
    Bijvoorbeeld elkaars werking leren kennen, samen nadenken, thema’s inhoudelijk verdiepen, …

Deze pijlers zijn de grondslag voor onze lerende netwerken met de OKAN Coördinatoren en de OKAN Vervolgschoolcoaches.

Lerend netwerk OKAN Coördinatoren

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) heeft tot doel anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Lerend netwerk OKAN Vervolgschoolcoaches

Vervolgschoolcoaches zijn de schakelpersonen tussen de OKAN-scholen en de scholen waarnaar de ex-OKAN leerlingen doorstromen. Zij maken een doorstroomdossier voor de vervolgschool op met hierin alle relevante leerlingeninformatie.

Op deze manier krijgt de vervolgschool een duidelijk beeld van wat de OKAN-leerling kan en nog niet kan en de inhoud van zijn of haar zorgrugzak.

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg