Provincie Limburg

Meer dan 15000

... zoveel jongeren komen in Limburg jaarlijks via een vorm van werkplekleren in aanraking komen met het bedrijfsleven? Het project JOW staat voor Jongeren Op de Werkvloer en is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die die jongeren omringen op de werkvloer en vanuit de opleidingsinstellingen.

Meer informatie
/

Wisselwerking tussen onderwijs- en arbeidsveld

De aansluiting tussen school en werkomgeving bevorderen en afstemmen
We dragen bij tot een kwaliteitsvolle invulling van elke vorm van werkplekleren in Limburg om de aansluiting tussen school en werkomgeving te optimaliseren.

Dit doen we door het faciliteren van een netwerk van school-interne en school-externe partners. Het netwerk biedt een forum om:

  • de noden en knelpunten te detecteren
  • de partners te informeren
  • de implementatie van werkplaatsleren te faciliteren
  • de richtlijnen naar de Limburgse context te vertalen
  • didactische materialen aan te bieden en bijbehorende vorming te organiseren
  • de relatie leerling-mentor-trajectbegeleider in het traject te versterken