Provincie Limburg

CLB Convenant

De Limburgse Centra voor Leerlingbegeleiding werken, met ondersteuning vanuit het Steunpunt Onderwijs, over de netten heen al vele jaren geëngageerd samen rond de thema’s ‘leerrecht’ en ‘kansen’.

Binnen het thema leerrecht worden de CLB medewerkers up-to-date gehouden over alles wat te maken heeft met de vitamines van groei: het zogenoemde ABC Autonomie – VerBondenheid en Competentie. Op die manier kunnen zij motiverend werken in de scholen waarmee ze samenwerken.

Met het thema kansen wordt ingezet om de CLB-medewerker een grotere bewustwording en handelingsgerichtheid te geven over wat armoede betekent in een schoolcontext en hoe die percepties ingrijpen in het beleid op school en het handelen in de klas.

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg