Provincie Limburg

Agenda

#Digi-academie: afstandsonderwijs of niet?

Is online afstandsonderwijs nog een goed idee na de covid-periode?
Welke plaats kan het innemen in je bestaande lesaanbod?
Hoe kan je deze leeractiviteiten op afstand effectief organiseren?
Hoe kan je zelfregulerende strategieën inzetten om je leerlingen ook beter te doen werken?

In dit webinar bekijken we verschillende mogelijkheden binnen een "hybride leeromgeving".
Je krijgt ideeën via getuigenissen uit 6 scholen waar we dit 2 jaar lang onderzochten en implementeerden met het onderzoeksteam Education & Development van de UC Leuven Limburg.

Meer info

#kansenbevordering: Verbindend ervaringsmoment

Kansarmoede en een moeilijke schoolloopbaan zijn vaak aan elkaar gelinkt. Tijdens dit "Verbindend Ervaringsmoment" vertrekken we vanuit de belevingswereld van kansarmoede. We zullen ons richten op het thema van de alledaagse realiteit van armoede en hoe kansen binnen onderwijs het verschil kunnen maken.

Het belooft een dag te worden met interessante sprekers en inspirerende casustafels. Kom je ook?

Meer info Inschrijven

#JOW: De jeugd van tegenwoordig…Brein en Leren bij jongeren op de (leer)werkplek

Ben je geboeid door "het brein en leren van adolescenten tot 25 jaar"? Kom dan zeker luisteren naar de feiten en fabels rond deze thematiek!

Meer info

LimboTaal Workshop 25 oktober 2023 “De betrokkenheidsboom”

Onderzoek toont aan dat een goede samenwerking
tussen ouders en school, samen met een hoge
thuisbetrokkenheid, een positief effect heeft op het
schoolsucces, de ontwikkeling en het welbevinden van
het kind.

Je leert in de workshop ‘de betrokkenheidsboom’
kennen als denkkader voor ouder-school
partnerschap; de groeikansen, drempels en
bezorgdheden rond ouderbetrokkenheid; het
schoolklimaat begrijpen en ontdekken of dit nog meer
oudervriendelijk kan.

Meer info

#OntdekTechniekTalent stelt voor de MICRO:BIT

Ontdek Techniektalent zet sterk in op het ondersteunen en inspireren van leerkrachten. Op 16 november stellen we graag ons nieuwste leermiddel "DE MICRO/BIT" voor. Hiermee zetten we de leerlijn betreffende computationele vaardigheden in de kijker.
Wil je je hierover graag laten inspireren? Kom dan zeker naar onze infoavond.
Opgelet... maximum 2 deelnemers per school.

Meer info

Taalacademie ‘Professionele basishouding bij diversiteit’

Werken in een diverse context is niet altijd voor iedereen evident. Heel wat emoties spelen parten. Er is soms weerstand in het team: 'Waarom moet ik me aanpassen?'

Meer info
© 2023 Steunpunt Onderwijs Limburg