Provincie Limburg

(Second) Language Learning in the Wild 

‘Learning in the wild’ is een ervaringsgerichte aanpak voor anderstalige volwassenen om een nieuwe taal te leren, waarbij taalverwerving wordt beschouwd als een sociaal proces – ‘in the wild’ betekent ‘buiten de klas’. Met deze methode worden anderstaligen structureel begeleid om te participeren aan het lokale sociale leven om er in gesprek te gaan met native speakers. Daarom wordt de aanpak ook wel omschreven als ‘begeleide participatie aan het sociale leven’. Dit is een vorm van begeleiding die zowel de leerkrachten, de taalleerders als het brede publiek ondersteunt. Zodoende versterkt ‘learning in the wild’ het zelfvertrouwen en de taalvaardigheid van taalleerders en draagt het tegelijkertijd bij aan een meer inclusieve samenleving.  

Learning in the wild wordt al geruime tijd toegepast in een aantal Scandinavische landen, waar onderzoekers uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar mogelijkheden om buiten de taallessen met de doeltaal te oefenen. De belangrijkste inzichten van dit onderzoek werden vertaald in diverse werkvormen: video-etnografie, tools, apps en handboeken voor sensibilisering, train-the-trainers, leeractiviteiten en lerende netwerken. Voor dit nieuwe project is een samenwerking opgezet tussen België, Zweden, Denemarken en IJsland. In deze landen zullen de deelnemers onderzoeksresultaten, werkvormen en leerervaringen uitwisselen om elkaar te versterken.  

De Zweedse partner ondersteunt deze processen via hybride collaboratieve platforms en zal de projectresultaten verwerken in een handboek. IJsland zal het concept verder uitbreiden naar nieuwe doelgroepen.  Denemarken focust voornamelijk op het vraagstuk rond de toegankelijkheid van sociale situaties voor migranten om een nieuwe taal te leren. 

Concrete output: na afloop van het project worden een aantal producten ontwikkeld, zoals een handboek, templates en (digitale) tools om iedereen in Europa te inspireren om deze methodiek te gebruiken. Het materiaal zal gratis en toegankelijk worden verspreid via de website www.languagelearninginthewild.com 

Het project loopt van september 2023 tot augustus 2026. Het Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg is projectcoördinator. 

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg