Provincie Limburg

Aanpak

De methode van ‘language learning in the wild’ slaat de brug tussen de NT2-lessen en dagelijkse situaties door buiten de klas een veilige leeromgeving te creëren voor de taalleerders. Ouders en hun kinderen worden begeleid en ondersteund om te participeren aan situaties waar ze in gesprek kunnen gaan met Nederlandstaligen. Op die manier draagt het project ook bij aan meer participatie en inclusie. 

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg