Provincie Limburg

Architect – Werken met de waaier en het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als leerkracht zijn we elke dag bezig met het begeleiden van een leerproces. We geven leerlingen groeikansen en zoeken een goed evenwicht tussen begeleiden, steunen, sturen van het leerproces en het leerproces zelfstandig in handen nemen.

Met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (P.O.P.) ondersteunen we de leerlingen bij het uitwerken van een eigen aanpak voor verdere competentieontwikkeling, waarbij ze op elk moment op hulp kunnen rekenen. Door de integratie van ‘Architect van mijn eigen loopbaan’ in het P.O.P. bieden we een brede ondersteuning aan het groeiproces, met oog voor de brede ontwikkeling van jongeren.

Wil je hiermee zelf aan de slag in je klas? In het Educatief Centrum kan je het volledige materialendoosje ontlenen!
De waaier die je erbij krijgt, mag je houden. De documenten waarop je iets dient in te vullen, kan je hieronder downloaden:

Stappenplan Persoonlijk OntwikkelingsPlan
Invulfiche Persoonlijk OntwikkelingsPlan
Competentiegroeier Persoonlijk OntwikkelingsPlan

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg