Provincie Limburg

Motivatie

Het project Motivatie -Motor voor de toekomst focust op de Zelfdeterminatietheorie en stelt dat leerlingen autonoom gemotiveerd kunnen worden door in te zetten op de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie op school en in de klas. ‘Motivatie’ is een van de projecten van het Steunpunt Onderwijs.

Meer info op de website van Motivatie!

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg