Provincie Limburg

Uniform

Uniform, een initiatief dat de brug tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt slaat, als het gaat om het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren… voor jongeren in het secundair onderwijs en aanverwant onderwijs.

Het streefdoel? Afstemmen van de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer!
Op dit moment ligt de focus op drie verschillende sectoren: zorg, nijverheid en distributie. Hiernaast zet Uniform zich in om de kwaliteit van stages en werkervaringen te verbeteren, en organiseert het project ook mentoropleidingen.
Deze laatste zijn zowel gericht op begeleiders op school als op de werkvloer.

Alle info vind je op de website van Uniform! 

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg