Provincie Limburg

Over het project – Bied hulp aan jonge schoolverlaters!

“Ik maak werk van mijn toekomst.” Dit lijkt misschien evident, maar soms is het dat helemaal niet. Een jongere heeft soms net dat extra duwtje in de rug nodig om de stap te zetten om een studie af te maken, of om een andere weg in te slaan …

Maar hoe kun je jongeren een extra zetje geven, hen een beetje wegwijs maken in die brede waaier aan mogelijkheden … en hen vooral kansen bieden zodat ze niet opgeven voor het traject waarvoor ze kiezen, welk dat ook is.

Met het project “Ik maak werk van mijn toekomst” willen we jou als lokaal bestuur, jouw partners en LOP’s ondersteunen. We bouwen een lokaal netwerk met partners uit, die op hun beurt elk op hun eigen manier jongeren ondersteunen. Dit door de nodige informatie van de verschillende mogelijkheden waarop jongeren kunnen inzetten aan te reiken, maar ook door elkaar te kennen en hen naar elkaar door te verwijzen. Op die manier kunnen we jongeren, ook die het moeilijk hebben, samen begeleiden naar hun traject.

 

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg