Provincie Limburg

Het netwerk: doelgroep

Iedereen in zijn omgeving, kan een rol opnemen in het begeleiden een jongere naar de juiste keuze wanneer het moeilijker gaat. Het belang van een goed werkend lokaal netwerk, waarbij je de jongere doorverwijst en waarbij je een gepaste opvolging kunt geven, is daarbij een absolute noodzaak.

Wie behoort tot dit lokaal netwerk?

Elk Limburgs lokaal bestuur kan het netwerk ondersteunen door de deelnemende partners een structuur aan te bieden. De invulling kunnen ze aanpassen aan lokale noden: overleg organiseren, gezamenlijke acties, promotie, …

De Centra voor Leerlingenbegeleiding komen vanuit hun opdracht in contact met zowel onderwijsinstellingen als met individuele jongeren in problematische situaties. Hun ondersteuning is ter aanvulling van of als vervolg van hun eigen begeleiding. Zij zijn goed geplaatst om jongeren de weg te wijzen naar hulp bij de netwerkpartners.

VDAB kan vanuit de werking in zijn werkwinkels, jongeren informeren over de arbeidsmarkt en de weg er naar toe, over opleidingen en mogelijke begeleidingen. Waar wenselijk zet VDAB samen met de jongere stappen naar de arbeidsmarkt of brengt VDAB hen in contact met één van de netwerkpartners of met VDAB-partners die niet in dit netwerk zitten.

“It takes a whole village to raise a child.” – oud Afrikaans gezegde

Als scholen voor sommige problemen intern geen oplossing vinden, kan de scholier binnen dit netwerk een extra kans krijgen aangeboden, aangepast aan zijn verwachtingen.

Overkoepelend kunnen de Lokale OverlegPlaforms scholen uit hun regio verbinden om een gezamenlijke aanpak uit te werken, informatie en methodieken uit te wisselen, de opvang van jongeren zo performant mogelijk te organiseren.

Jeugdwelzijnswerkingen, om het even door wie opgezet, kunnen de informele luister-fluisterpalen zijn waar een jongere zijn bekommernissen kan uiten, kan opgevangen worden en verder geholpen. Het netwerk wil hen daarin ondersteunen.

Bij uitbreiding hoort elke organisatie die met jongeren werkt, thuis in dit netwerk. Jongeren met problemen bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt zoeken overal naar mogelijke oplossingen. Wie bekommerd is om het welzijn van zijn doelpubliek, kan die jongeren hulp voorstellen bij één van de netwerkpartners.

 

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg