Provincie Limburg

Hoe kan digitaal leren zelfregulatie ondersteunen?

Hoe meer we digitaal werken, hoe makkelijker het zou moeten zijn dat leerlingen zelfstandig leerinhouden kunnen verwerken. Denken we toch…

Soms lijkt het tegendeel wel, digitale leermiddelen zorgen misschien zelfs tot meer afleiding…

Wat is nu zelfregulatie en hoe kan technologie daarbij helpen? 

In dit webinar :

  • Overlopen we welke zelfregulerende strategieën voor leren er zijn.
  • Schetsen we wat de rol is van de leerkracht en leerling in het aanleren van zelfregulerende strategieën
  • Inspireren we welke digitale tools hier effectief kunnen helpen.

Voor wie is deze sessie?

Je bent leerkracht, coördinator, Pedagogisch ICT-coördinator of lid van een ICT-team in je school of organisatie.

Het vier in balans-model is de referentie wanneer het gaat over het duurzaam implementeren van digitalisering in onderwijs. Het oorspronkelijke model is een realisatie van het Nederlandse Kennisnet. Hogeschool PXL interpreteerde het model en gebruikt het om heel wat scholen in het secundair onderwijs te ondersteunen bij het schrijven van hun ICT-beleidsplan. Het vier in balans-model wordt zo de rode draad doorheen de verschillende fases van analoge naar digitale school.

Doelgroep: directie, leerkrachten en ICT-coördinatoren
Inschrijven: https://events.teams.microsoft.com/event/c4a71f71-081c-4150-a4d9-2fa3ba807fcd@0bff66c5-45db-46ed-8b81-87959e069b90

De digisprong bracht een ware explosie van digitale tools teweeg in het onderwijslandschap. Als leraar, directeur of ICT-coördinator word je overstelpt met toepassingen die in de klas leuk zijn om in te zetten. Maar hoe selecteer je de juiste toepassingen als leraar, ICT-coördinator of directeur? In deze webinar stellen we het AppWheel voor. Dit instrument dat je zowel beleidsmatig als praktisch kan inzetten geeft jou een kompas om keuze te maken in de brede waaier van ICT-tools.

Doelgroep: leraren, ICT-coördinatoren & beleidsmakers
Inschrijven: https://events.teams.microsoft.com/event/dffcf00f-4f4d-45a7-bd97-079c203cde5f@0bff66c5-45db-46ed-8b81-87959e069b90

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg