Provincie Limburg

Skills4You

Ten gevolge van de Covid-19 pandemie en de sluiting van de scholen, werd en wordt het onderwijs zwaar getroffen. Heel wat kwetsbare leerlingen hebben het nog moeilijker gekregen en het afstandsleren heeft de kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen enkel vergroot. Vanuit deze nood staken we met lokale partners de koppen bij elkaar om na te denken over vernieuwende pedagogische leerprocessen en het ontwikkelen van methodieken om leerkrachten en leerlingen hierin te ondersteunen. Zo is het skills4you project ontstaan.

Doelen

Het ondersteunen van de leerlingen door hen te verrijken in hun digitale geletterdheid met als doel het verkleinen van de digitale kloof tussen kansrijk en kansarm.

Uit een onderzoek van Uit De Marge vzw, een steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid, blijkt dat 4 op 10 kinderen problemen ondervinden met opstartlessen en huiswerk. Bovendien heeft tweederde van de kinderen en jongeren overdag geen persoonlijke laptop of computer tot hun beschikking. 6 op 10 kinderen geeft aan dat ze niemand in de buurt hebben die hen kan helpen met hun schoolwerk. Het gevolg is dat jongeren sterk verschillen in de voorkennis die ze hebben tijdens en na de Corona-periode.

Het ondersteunen van de leerkrachten door hen te trainen in het gebruiken van online tools om gedifferentieerde instructie te faciliteren zowel bij het klassikaal lesgeven als het online lesgeven.

Voor leerkrachten betekent dit dat een “klassikale” aanpak, zowel digitaal als in de klas, niet zal voldoen aan de behoeften van veel kwetsbare jongeren. We kampen momenteel binnen onderwijs met een grote diverse leerlingenpopulatie wat betreft de kennis en digitale vaardigheden. Gedifferentieerd onderwijs is een pedagogisch-didactische aanpak die leerkrachten ondersteunt om op een positieve en proactieve manier met deze verschillen om te gaan.

Dit project wil dus in de eerste plaats de competenties van leerkrachten versterken om gedifferentieerd onderwijs toe te passen en innovatieve manieren tonen om gedifferentieerd onderwijs aan te passen aan de huidige onderwijs- en leersituaties. Dat we aan deze doelen kunnen werken in een Euregionale context is enkel een voordeel. Het opzetten van een brede samenwerking met onze Limburgse en interregionale partners, universiteiten, hogescholen, partners met pedagogische- en technische expertise is een meerwaarde dat een groot draagvlak kan creëren!

Doelgroep

 • Leerlingen en leerkrachten van de derde graad van het secundair Onderwijs;
 • Studenten en docenten van het eerste jaar hoger Onderwijs.

Projectaanpak

 • Gericht onderzoek in scholen/hogescholen/universiteiten in de drie regio’s;
 • Het ontwikkelen van tools die noodzakelijk zijn om de uitdagingen van blended learning processen aan te kunnen . Leerkrachten ondersteunen in het ontwikkelen van digitale vaardigheden;
 • Creëren van trainingsmodules voor leerlingen, studenten zodat ze de aangeboden hulpmiddelen en de gebruikelijke digitale toepassingen in een leercontext goed beheersen
 • Ontwikkelen van een professioneel programma voor leerkrachten voor gedifferentieerd Onderwijs in een gemengde leeromgeving . “Differentiated Teaching Intervention”

De resultaten van het project zullen verspreid worden geïmplementeerd doorheen de Euregio Maas-Rijn zodat alle leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten voordeel kunnen halen uit de ontwikkelde materialen en tools.

Code INT Skills4You 21
Projectleider Hilde Cuppens
Startdatum 01/03/2021
Projectmedewerker Kim Panesi
Einddatum 31/08/2023
Financieringskanaal Interreg: ERDF fund of the European Union

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

Steun van regionale autoriteiten:

 • La Fédération Wallonie-Bruxelles;
 • Provincie Limburg;
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Expertisecentrum Education & Development
Partners

Ondersteund door:

 • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Associate Partner);
 • Limburgse loopbaan ontwikkelcentrum (Associate Partner);
 • CRIG-HELMo (Associate Partner).

Partners Skills4You:

© 2023 Steunpunt Onderwijs Limburg