Provincie Limburg

Digitalisering – Ondersteunende materialen

Binnen het Interreg-project Skills4You en samen met de expertise van Hogeschool PXL en UCLL werden webinars gehouden. Deze worden hier ook aangeboden als kennisclip.

Steunpunt Onderwijs wilt scholen en vooral de digigroep (directeur, ICT-coördinator, leerkracht)  binnen de school helpen om te werken aan digitalisering en een sterk ICT-beleidsplan en -organisatie binnen je school vorm te geven en verder uit te plooien.

Herbekijk hier de webinars vanuit het project Skills4You

Webinar app-wheel

De digisprong bracht een ware explosie van digitale tools teweeg in het onderwijslandschap. Als leraar, directeur of ICT-coördinator word je overstelpt met toepassingen die in de klas leuk zijn om in te zetten. Maar hoe selecteer je de juiste toepassingen voor het pedagogisch doel binnen je klas, vakgroep, school? Je herbekijkt de webinar hier:

Webinar 4-in-balans

Het 4-in-balansmodel is de referentie wanneer het gaat over het duurzaam implementeren van digitalisering in onderwijs. Het oorspronkelijke model is een realisatie van het Nederlandse Kennisnet.

Hogeschool PXL interpreteerde het model en gebruikt het om heel wat scholen in het secundair onderwijs te ondersteunen bij het schrijven van hun ICT-beleidsplan. Het 4-in-balansmodel wordt zo de rode draad doorheen de verschillende fases van analoge naar digitale schoolomgeving.

Digitalisering van Leren en Lesgeven – de Digisprong verstandig implementeren

In dit webinar leer je de cruciale elementen en stappen om je beleid rond digitalisering stevige fundamenten te geven.

Na deze sessie:

  1. Weet je welke elementen belangrijk zijn bij een veranderingsproces als digitalisering.
  2. Hoe je een heldere visie op digitalisering kan bepalen
  3. Kan je een specifieke focus kiezen en gefaseerd digitale middelen inzetten in de klas.

Voor wie is deze sessie : Je bent directeur, coördinator, (Ped.)ICT-coördinator of lid van een ICT-team in je school of organisatie

Hoe kan digitaal leren zelfregulatie ondersteunen?

Hoe meer we digitaal werken, hoe makkelijker het zou moeten zijn dat leerlingen zelfstandig leerinhouden kunnen verwerken. Denken we toch… Soms lijkt het tegendeel wel, digitale leermiddelen zorgen misschien zelfs tot meer afleiding…Wat is nu zelfregulatie en hoe kan technologie daarbij helpen?

In dit webinar :

  • Overlopen we welke zelfregulerende strategieën voor leren er zijn.
  • Schetsen we wat de rol is van de leerkracht en leerling in het aanleren van zelfregulerende strategieën
  • Inspireren we welke digitale tools hier effectief kunnen helpen.

Voor wie is deze sessie: Je bent leerkracht, coördinator, Pedagogisch ICT-coördinator of lid van een ICT-team in je school of organisatie.

 

Spreker: Bart Boelen (UCLL)  : Bart is onderwijstechnoloog, expert hybride leren aan de UCLL

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg